Kontaktinformasjon


Gjesdal kirkekontor

Kontortid: Tirsdag - Torsdag 10.00-14.00     (Stengt 3-5. juni 2024 pga internt seminar, samt uke 29: 15-21juli pga ferieavvikling)

 Telefon: 51 61 49 40


Besøksadresse: Kyrkjeveien 21, 4330 Ålgård (Kart)
Postadresse: Rettedalen 1, 4330 Ålgård

Epost: kirken@gjesdal.kommune.no

Assisterende kirkeverge

Bente Karin Emberland Johnsen

51614940

97164641

Send e-post

Daglig leder, Gjesdal sokn. Vikar daglig leder, Ålgård menighet

Sverre Undheim

45234943

Send e-post

Diakon

Tonje Vilberg Bjerkreim

95276505

Send e-post

Driftsleder

Nils Haaland

958 03 916

Send e-post

Kateket (Vikar)

Bjørn Inge Hauge

48127481

Send e-post

Kirkemusiker, Ålgård sokn

Maciej Stroynowski

47723858

Send e-post

Kirketjener

An-Magritt Haaland

99230164

Send e-post

Kirketjener

Eivind Haaland

99230164

Send e-post

Kirketjener

Eric Lester Larson

48354250

Send e-post

Kirkeverge

Tor Helge Køhn

40406010

Send e-post

Menighetspedagog, Gjesdal

Solveig Steinberg Høyland

99643224

Send e-post

Menighetsprest, Ålgård

Kristian Tjemsland

41122858

Send e-post

Organist

Sigmund Haaland

92087852

Send e-post

Sokneprest, Gjesdal sokn

Tor Olav Varhaug

47464870

Send e-post

Sokneprest, Ålgård

Leif Inge Norland Brekke

41301865

Send e-post

Trosopplærer, Ålgård

Berit Elise Gilje

948 99 499

Send e-post

Ungdomspastor, Ålgård

Joar Idsøe

98121033

Send e-post