Kontaktinformasjon


Gjesdal kirkekontor

Kontortid: Tirsdag - Torsdag 10.00-14.00 (stengt i påskeuken og tirsdag 25.april)
Telefon: 51 61 49 40


Besøksadresse: Kyrkjeveien 21, 4330 Ålgård (Kart)
Postadresse: Rettedalen 1, 4330 Ålgård

Epost: kirken@gjesdal.kommune.no

Ansatt

Kristine Hiim

97765416

Send epost

Daglig leder, Gjesdal sokn

Sverre Undheim

45234943

Send epost

Daglig leder, Ålgård og assisterende kirkeverge

Bente Karin Emberland Johnsen

51614940

97164641

Send epost

Diakon

Tonje Vilberg Bjerkreim

95276505

Send epost

Driftsleder

Nils Haaland

958 03 916

Send epost

Kateket (Permisjon)

Leif Håvard Gjerde Nyborg

Kateket (Vikar)

Bjørn Inge Hauge

48127481

Send epost

Kirkemusiker, Ålgård sokn

Maciej Stroynowski

47723858

Send epost

Kirketjener

Eric Lester Larson

48354250

Send epost

Kirkeverge

Tor Helge Køhn

40406010

Send epost

Menighetspedagog, Gjesdal

Solveig Steinberg Høyland

99643224

Send epost

Menighetsprest, Ålgård

Kristian Tjemsland

41122858

Send epost

Organist

Sigmund Haaland

92087852

Send epost

Sokneprest, Gjesdal sokn

Tor Olav Varhaug

47464870

Send epost

Sokneprest, Ålgård

Leif Inge Norland Brekke

41301865

Send epost

Trosopplærer, Ålgård

Berit Elise Gilje

948 99 499

Send epost

Ungdomspastor, Ålgård

Joar Idsøe

98121033

Send epost