Om fellesrådet

Gjesdal kirkelige fellesråd


 

Medlemmer 

Øystein Fuglestad (leder / repr Ålgård MR)

Oddrunn Helene Dubland Sivertsen (nestleder / repr Gjesdal SR)

Geir Oluf Hareland (repr Gjesdal SR)

Gølin Tveit (repr Ålgård MR)

Christian Uhl (kommunal repr)

Tor Olav Varhaug (geistlig repr)

Tor Helge Køhn (kirkeverge)